Ontwikkeling Hegin

Ontwikkeling Hegin

Hegin MetalFinishing BV is al sinds de wederopbouw na de brand in 2014 aan het groeien. Die groei willen we continueren.

De groei stelt eisen aan de technische ontwikkelingen, maar ook zeker aan de beheersing van de groei in termen van leverbetrouwbaarheid, organisatie, communicatie enzovoort. Dat vraagt om versterking van het management om de inzet van onze mensen tot een optimaal resultaat voor u te laten leiden.


Met het oog hierop en mede op de continuïteit van Hegin is besloten om een nieuwe aandeelhouder voor Hegin te zoeken. Die is gevonden in de heer Marcel Muller met zijn bedrijf BESQ-Group. Per 9 juni 2021 zijn alle aandelen van Hegin BV overgenomen.

BESQ Group is een familieonderneming die zich richt op het investeren in MKB bedrijven en daarbij een lange termijn horizon hanteert. Het leveren van kwalitatief hoogwaardige diensten,  het proactief meedenken met de opdrachtgevers en zorg dragen voor de medewerkers en het milieu en de omgeving waarin we wonen staat daarin centraal.

We zullen in een later stadium verder communiceren over onze plannen, maar de kern daarvan is verdere ontwikkeling en beheerste groei van Hegin in de richting zoals die de laatste jaren is ingezet, met versnellingen van de inzet van informatisering in de productieomgeving.

Wij denken dat met deze overname de kernwaarden van Hegin gewaarborgd zijn: de klant staat centraal en dat kunnen we alleen doen met  betrokken medewerkers, die we graag in hun rol willen laten groeien.

Kees Hoogink zal nog langere tijd aan de onderneming verbonden blijven. Eerst in de vertrouwde rol van directeur, waarna wij opzoek zullen gaan naar een waardig opvolger die de taken van hem zal gaan overnemen.

In de komende tijd zullen wij u op de hoogte houden van alle ontwikkelingen omtrent de overname. Deze moet voor u geruisloos verlopen. Wij kijken er naar uit om de samenwerking met u te continueren.

Indien u vragen heeft kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

Hoogachtend,                                   
 

BESQ Group B.V.                                              Hegin MetalFinishing B.V.


Marcel Muller                                                    Kees Hoogink