Milieubeleidsverklaring

Hegin Metalfinishing is dé specialist als het gaat om het adviseren over en het uitvoeren van oppervlaktebehandelingen van metalen. Wij zijn ons ervan bewust dat wij een rechtstreekse impact op het milieu hebben en dat een doelmatig gebruik van natuurlijke hulpbronnen de belasting van het milieu vermindert. Hegin Metalfinishing wil bijdragen aan een duurzame samenleving en heeft daarom de volgende milieubeleid-uitgangspunten geformuleerd:

Hegin Metalfinishing:

  • Voldoet minimaal aan de van toepassing zijnde milieuwet- en regelgeving en streeft naar een open relatie met externe belanghebbenden zoals lokale overheden, omwonenden en omliggende bedrijven.
  • Verplicht zich tot een continue verbetering van de milieuprestatie om zo de belasting van het milieu te beperken. De zorg voor het milieu maakt een integraal onderdeel uit van onze bedrijfsvoering.
  • Onderhoudt het milieuzorgsysteem conform de norm ISO 14001. Het milieuzorgprogramma wordt jaarlijks bijgesteld.
  • Zorgt dat de door haar gebruikte hulpmiddelen zo milieuvriendelijk en rationeel mogelijk zijn.
  • Moedigt haar leveranciers aan een soortgelijk milieubeleid als Hegin te voeren en ons pro-actief te informeren over milieuvriendelijkere oplossingen.
  • Het milieubeleid is van toepassing op alle activiteiten en bedrijfsprocessen van de Hegin Metalfinishing. De directie verwacht van iedere medewerker een actieve bijdrage met betrekking tot de zorg voor het milieu, en draagt van haar kant zorg voor een goed kennisniveau van de medewerkers voor het milieubewust uitvoeren van hun taken. Instructies op milieugebied dienen strikt te worden opgevolgd.
  • Deze beleidsverklaring geeft de milieu-uitgangspunten van Hegin Metalfinishing weer. De directie en alle werknemers zijn eraan gehouden deze te realiseren.

Heerde,

Peter van der Vecht, Directeur