Mededeling Corona Virus

Mededeling Corona Virus

Wij hebben u eerder deze week een bericht gestuurd over onze Corona maatregelen. (zie het eerdere nieuwsbericht op deze website).


Toch komen er steeds opvolgende vragen over huidige en toekomstige leveringen. Om u zo goed mogelijk te informeren, houden wij u via dit nieuwsbericht blijvend op de hoogte van onze acties. Een link naar dit bericht wordt toegevoegd aan onze emailberichten.

  • Wij doen alle mogelijke moeite om te zorgen, dat wij onze productiefaciliteit draaiende houden, met inachtneming van de RIVM regels en andere overheidsvoorschriften.
  • Op het moment dat wij een order van u krijgen, zullen we die bevestigen met de verwachte levertijd.

Wij hebben helaas geen glazen bol, waarmee we in de toekomst kunnen kijken. Net zo min als u. We kunnen dus geen toekomstige beloftes doen, anders dan wij hierboven hebben gedaan. Als overheidsingrijpen produceren onmogelijk maakt, dan zijn we daar aan gehouden.

Nogmaals: onze medewerkers zijn uitermate gemotiveerd bezig om onze dienstverlening in stand te houden.

Ik vertrouw erop u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd.